QUARTO – ropeSpace

2018-10-24 - 2018-10-25
Slupskjulsvägen 30, Stockholm


Design:

 

Nollställ

Detta verk ingår i den sista delen i REP-serien, ett 10-årigt långt projekt med ett 1000 meter långt rep.

Verket ropeSpace utforskar relationer mellan rep, koreografi och arkitektur. I en till synes produktiv process, inuti en rumsliknande ram, trär två kroppar en tredimensionell förbindelse som leder dem till och bort från varandra. Medan repets densitet inom ramen ökar, upplöses arbetets synbara produktivitet och blir till en sekvens av växande, intima gester som förstärker själva relationen kropparna och repet emellan. Processen tydliggör den gemensamma förpliktelsens bräcklighet snarare än beslutsamheten i det delade arbetet. Denna process, som praktiskt sett börjar som ett abstrakt kartläggande av koordinater blir i slutändan till ett vävande av ett gemensamt habitat. Passagen från det ena till det andra uppvisar en paradoxal dysfunktionalitet. Den pragmatiska handlingen att skapa en installation, en arkitektur är det som initialt sätter kropparna i rörelse. Men så fort ramens och repets arkitektur finns lämnas materiella spår av rörelse kvar som motsäger den objektiva funktionaliteten och öppnar upp för möjligheter till ett förnyat, subjektivt engagemang.

Kan sammanföringen av kroppar, ett långt svart rep och aluminiumrör påverka upplevelsen i tid och rum? Hur kan vi bygga något som kan påverka vårt förhållande till varandra och vår kontext? Hur möter vi den politiska komplexitet som vi idag befinner oss i genom vårt konstnärskap?

REP-serien 2011-2021
Sedan 2011 utvecklar QUARTO flera verk inom en serie som föds från ett långsiktig tvärdisciplinär forskning. Varje del i REP-serien förhåller sig till det 1000 meter långa repet på tre distinkta sätt. Den första delen utforskar repets flöde och kontinuerliga rörelser: Beauty of Accident (premiär på MDT Stockholm 2012), Durational Rope (premiär på Moderna Museet Stockholm 2014) och ROPE#1 (videoverk). Den andra delen fokuserar på repet som en knut/massa/kropp: Det sceniska verket Knot Body (premiär på MDT Stockholm 2016), ROPE#2 (videoverk) och THISENTANGLEMENT (premiär på Moderna Museet Stockholm 2017). QUARTO arbetar nu med den tredje och sista delen ropeSpace vilken utforskar det arkitektoniska förhållandet mellan kropparna och repet. Mellan åren 2019 och 2020 kommer ropeSpace vidareutvecklas till ett installations- och videoverk. 2021 samlas hela serien för att knyta ihop det tioåriga arbetet.

Performance-duon QUARTO består av Anna af Sillén de Mesquita och Leandro Zappala.