Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden

2019-05-18 - 2019-05-19
, Stora Skuggans väg 9A, Stockholm


Design:

 

Nollställ

Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden är ett konstprogram om hållbar stadsutveckling i fem akter. Den första akten Jord, kulminerar i ett tvådagarsprogram 18-19 maj 2019.

AKT 1:JORD
Under två dagar tänker vi tillsammans på vår relationskris till jorden, den behöver inte oss men vi behöver den. Helgen inleds med ett grävande maraton om en av världens största hållbara stadsdelar – Norra Djurgårdsstaden. På vilket sätt är den hållbar och vad säger den om oss och vår tid? Detta stadsvandringsmaraton går under namnet Power walks och den leds av sex gäster med djup kunskap om områdets tillblivelse och dess omvärldsberoenden. Detta maraton avslutas vid invigningen av Sara Söderbergs verk vid Husarviken. ”Köttet av en kvinnlig gud” tittar på materialanvändningen i bygget av Norra Djurgårdsstaden och ställer frågor kring vem som får gestalta staden. På söndagen 19 maj avslutar vi med Jordmarknaden – en diskussionsfestival på Strömparterren med tjugofem bordshållare, tre filmer och en scen för samtal.