Heine Avdal, Yukiko Shinozaki – Unannounced

2019-03-29 - 2019-03-30
Slupskjulsvägen 30, Stockholm


Design:

 

Nollställ

Med sin nya kreation unannounced, fokuserar Heine Avdal & Yukiko Shinozaki på sättet fokus kan förändras när ett uttryck plötsligt skiftar form. Vad händer när till exempel en social situations ramar förändras – som när en föreställning börjar knappt märkbart bland en väntande publik i teaterns foajé? Tänk om föreställningen inte ens fortsätter på scen, utan först delar upp publiken i mindre grupper och bjuder in var och en av dem till en guidad tur genom byggnadens andra rum? Tänk om ett av dessa rum så småningom  visar sig i själva verket vara scenen, en scen där åskådarna finner sig mitt bland aktörerna – mitt emot läktaren de vanligtvis är menade att sitta på? Och tänk om föreställningen fortsätter på denna läktare också, så att ljus kastas över hela scenrummet som en plats för förhandlande med hänsyn till de möjliga sätten att positionera sig själv – både bland andra och i relation till de förutsättningar som ideligen visar sig avvika från det de förväntades vara?

På väg in i black boxen suddar unannounced ut de konventionella distinktionerna mellan en estetisk händelses ’utsida’ och ’insida’, både vad gäller rumsliga och tidsliga omständigheter. Med hjälp av bärbara mini-projektorer och ficklampor, går den bokstavligen in på detaljnivå och belyser de små och de minsta utmärkande drag som passeras, belyser dem som fragment och partiella aspekter som upphör att synas så fort den nästföljande dyker upp.  Utrymmena och situationerna den passerar är belysta med hänsyn till deras specifika åskådlighet och är laddade med fantasier som överstiger deras verklighet. Ett diskontinuerligt, icke-linjärt spektrum av sinnesförnimmelser utvecklas, vilket möjligen förväxlar förväntan på sin framtid med ekon och efterglans från sitt förflutna. I gränslandet mellan performance, dans och bildkonst uppstår oförutsedda förbindelser mellan kropp och bild, skrift och rörelse, ljus och ljud, konkretion och abstraktion. Så småningom finner sig föreställningens känsla av liv i ett stilleben – och vice versa.

Avdal och Shinozaki startade tillsammans sitt eget kompani fieldworks (formellt känt som ’deepblue’).
Sedan 2000 har mer än 20 produktioner skapats, vilka alla har turnerat internationellt. De olika produktionerna är samlade kring begreppet ”performativitet” och tillåter en öppen tolkning av rörelse som en heterogen kombination av olika medier. Följaktligen verkar konstnärerna inom ett brett spektrum av discipliner och expertis: performance, dans, visuell konst, film, musik och teknologi.
Varje föreställning spelar på den spänning och kontrast mellan kroppen och objekt, kroppen och sinnet, fakta och fiktion/representation, det gripbara och det osynliga, det organiska och det artificiella, … Återkommande teman i produktionerna inkluderar relationen mellan performer och åskådare och utforskandet av både teatraliska- och icke-teatrala miljöer.