Children of the Children of the Revolution

2018-04-14 - 2018-08-19
Lövholmsbrinken 1, Liljeholmen


Design:

 

Nollställ

Vad har utopin för personliga konsekvenser? Deltagare i vårens och
sommarens utställning är Signe Johanessen, Joanna Lombard, Lina
Selander, Ylva Snöfrid och Nikolina Ställborn.

Utställningen samlar konstnärer ur en generation som delar en erfarenhet. De är alla, på olika sätt, barn till idealister, uppvuxna i ”alternativa” miljöer inom vänsterrörelsen under den så kallade gröna vågen på 1970- och tidiga 1980-talet.

Children of the Children of the Revolution är en grupputställning, med mestadels nyproducerade eller omarbetade verk. Till utställningen hör en katalog med dokumentationsfotografier, fördjupande texter samt en nyskriven novell av Ida Andersen.