Arkitekturvisioner: Skeppsbron

2019-04-26 - 2019-06-09
Exercisplan 4, Stockholm


Design:

 

Nollställ

Arkitekturvisioner: Skeppsbron är den första i en serie utställningar där några av Sveriges främsta arkitekter tar sig an frågan: vad vill vi att vår stad ska vara? Här hittar du affischen från utställningen.

Det spekulativa har en självklar plats i arkitekturen och en av arkitektens viktigaste uppgifter är att tänka i nya banor. Arkitekturvisioner: Skeppsbron består av förslag för Skeppsbron, kajområdet mellan Slussen och Kungliga slottet i Gamla stan, som framställts med konstnärliga metoder av åtta stockholmsbaserade arkitekter och arkitektkontor.

Som stadens äldsta hamnområde har Skeppsbron och Skeppsbrokajen en unik historia som ”skyltfönster” för Sverige, genomfartsled och centrum för handeln med omvärlden. På den här platsen, där Sverige mötte Europa, utbyttes inte bara varor utan även tankar och idéer. Även om området idag är underutnyttjat och domineras av parkeringsplatser kvarstår Skeppsbroraden som en av de starkaste symbolerna för Stockholm.

Med hjälp av modeller, ritningar, texter och referensobjekt framträder tänkvärda scenarier för Skeppsbron som symbolisk plats, offentligt rum och arkitektoniskt landskap. Utställningen är en hyllning till arkitektens förmåga att se staden som en mångfacetterad miljö som kan tillgodogöras radikala och oväntade idéer som får stadens fulla potential att framträda i ett nytt ljus.

Deltagare
AT–HH
Esencial – Carmen Izquierdo
Elizabeth B. Hatz
Hermansson Hiller Lundberg
OKK+
Krupinski/Krupinska
Tor Lindstrand
Nilsson Rahm

Utställningskurator: James Taylor-Foster
Utställningsformgivare: Erik Törnkvist, ETAT ARKITEKTER
Grafisk identitet: Studio Reko
Ljussättning: El & Scenteknik AB
Installation: Markus Eberle, Stefan Mossfeldt
Program: Daniel Golling, Karin Svensson, Elisabet Schön