21 pornographies

2018-10-16 - 2018-10-17
Slupskjulsvägen 30, Stockholm


Design:

 

Nollställ

När Marquis de Sade skrev en roman om libertinism från sin fängelsecell i 1785 deklarerade han att mänskliga passioner auktoriserar kriminalitet. Detta ögonblick i västlig modernitet markerar den moraliska ambivalens som uppstår i föreningen av sexuell frigörelse och makt. Medan legaliseringen av pornografi i Danmark i 1967 bidrog till en expansion av den erotiska friheten i en alltmer jämställd riktning, präglas dagens pornografi av ett brett politiskt spektrum av uttryck och användningar, från queera och feministiska ställningstaganden till sexualiserat tortyr inom krigsföring. Nyckeln till pornografins affektiva makt ligger möjligtvis i ordets egna rötter: pernani (grekiska) = ”att sälja”. Det förklarar hur pornografins ”money-shot” opererar inom de samma effekterna av klimax-byggande som ”breaking news”, inom action-scenernas explosivitet eller inom den autentiska krigsporrens brutalitet.

Vid att börja med idéen om pornografins läckage och spridning inom många olika samhällsområden, undersöker Mette Ingvartsen pornografins funktioner genom en samling av erotiska och affektiva material. De flesta av dem har lite med sex att göra explicit, men de visar ändå på några särskilda pornografiska särdrag: uttryck av grymhet, klinisk precision, våld och smärta, men ibland även skratt, upphetsning och spänning. Vid att blanda fysiska handlingar med narrativa skildringar skapas en spekulativ koreografi. De upplevelser som betraktaren möjligtvis får genomgå under detta verk sträcker sig från det imaginära till intensiva, inre förnimmelser.

Koncept, koreografi och performance:  Mette Ingvartsen. Ljusdesign: Minna Tiikanen. Ljuddesign: Peter Lenaerts. Scenografi: Mette Ingvartsen & Minna Tiikkainen. Dramaturgi: Bojana Cvejic. Teknisk ledare: Hans Meijer. Assiterande koreograf: Dolores Hulan. Assisterande producent: Manon Haase & Elisabeth Hirner. Ljudtekniker: Adrien Gentizon. Kompaniledare: Kerstin Schroth.

Affischen är delvis gjord för hand och är en originalaffisch som bara finns i ett exemplar i just detta utförande.