Weld är en plats för fördjupade processer och händelser inom dans och konst. Här arbetar ett antal associerade konstnärer över längre tidsperioder med processer som sker genom koncentrerade residens eller genom mer öppna situationer som bjuder in till olika former för gemenskap. Weld är en plats som ständigt omformas, ett konstprojekt i sig.

Weld har under åren presenterat och skapat en stort antal samproduktioner och produktioner, ofta initialt för Welds rum men också för större institutioner och rum. Rena gästspel tar vi in ibland i mån av plats. Tematiska festivaler är återkommande och projektet Weld Company (2013) är en av organisationens viktigaste delar.