Mossutställningar är en ideell förening som grundades 2004 med syftet att nyttja stadens tomrum för konstnärlig praktik och tänja på begreppet offentlig konst. Varje enskilt projekt finansieras genom diverse anslag och samarbeten. Här hittar du arrangemang och affischer från några av Mossutställningars många projekt!