ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. ArkDes är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design. Här ser du vad som är på gång och kan beställa utvalda affischer från ArkDes. Museets långa namn är Statens centrum för arkitektur och design.
ArkDes verkar genom utställningar, evenemang och debatter på museet och i hela landet. Skolprogrammen och världsunika samlingar och bibliotek sprider kunskap om arkitektur och design. ArkDes deltar också i en rad internationella nätverk och forskningsprojekt.
Förutom att vara ett museum har ArkDes ett unikt uppdrag från Regeringen att verka för att säkerställa kvalitetsaspekter inom arkitektur och design i Sverige. Detta kallas ArkDes Mötesplats – en arena för debatt och forskning om arkitektur och urbanism i Sverige.