Sveriges Allmänna Konstförening (SAK) är landets äldsta konstförening grundad 1832 med tusentals medlemmar över hela landet. SAK:s verksamhet är ideell och har i huvudsak två syften. De stödjer svensk samtidskonst genom att till det årliga konstlotteriet varje år köpa in ett stort antal verk av nu aktiva konstnärer. Och de ger sina medlemmar möjlighet att odla och fördjupa ett konstintresse.
Sveriges Allmänna Konstförening (SAK) gör varje år även ett flertal medlemsutställningar och andra konstarrangemang varje år. Här visar vi affischer från utvalda arrangemang ur SAK:s verksamhet – som du också kan köpa hem!