Monopol startades 2013 som ett alternativ till mässan som utställningsform, och bygger på ett samarbete mellan gallerierna som kurerar grupputställningen tillsammans och visar upp både de konstnärer som de representerar tillsammans med inbjudna internationella artister. Monopol har generositet som utgångspunkt och utställningen växer fram ur en nära dialog.
Mer om Monopol: www.monopolstockholm.se